VRP Lab / Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand)

In mei en juni organiseert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) twee VRP Labs over ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. De Labs gaan door in Antwerpen.

De open ruimte werkgroep is een samenwerking van VRP, VLM, TUIN+, INBO, UA, HoGent, UHasselt.

27 mei: Groenblauw plannen op stadsregionale schaal

De relatie tussen binnenstad en rand blijft vaak onderbelicht, maar is in kader van de klimaatopgave onvermijdelijk. In de rand tussen stad en platteland zijn er grote vraagstukken maar ook veel kansen. Klimatopenkaarten maken deze relatie duidelijk. Kan groenblauwe infrastructuur sturend werken bij locatiekeuzes en verdichting? En tegelijk drager zijn van functies als voedselproductie, duurzame mobiliteit, koolstofopslag? Hoe gaan we concreet aan de slag om de groenblauwe netwerken de nodige ruimte te geven en kwaliteitsvol te laten functioneren?

20 juni / Groenblauw ontwerpen op microschaal
Door het stedelijk hitte-eilandeffect zijn onze steden het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Tegelijk weten we ook dat wonen (en werken) in de stad net een deel van de oplossing is. Tijdens deze sessie gaan we na hoe we onze steden weerbaarder kunnen maken tegen de klimaatopwarming en welke diverse strategieën daarvoor ingezet kunnen worden. Hoe werken we met en vanuit bomen, wind en water?

Meer info: VRP

%d bloggers liken dit: