Vlaanderen investeert in duurzame sierteelt

Tijdens een bedrijfsbezoek aan boomkwekerij Op de Beeck in Putte maakte landbouwminister Koen Van den Heuvel bekend dat Vlaanderen via het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) fors investeert in een duurzame sierteelt. Een nieuwe subsidie van 128.000 euro is bedoeld om de projectmatige kennis rond deelaspecten van duurzaamheid te bundelen en beter te laten doorstromen naar telers.

Bedrijven zullen specifiek begeleid worden rond de thema’s gewasbescherming en rentabiliteit. Daarmee wil de minister de bedrijfsvoering in de sierteelt verduurzamen en elk bedrijf op zijn eigen tempo stappen vooruit laten zetten. Met de nodige ondersteuning vanuit het praktijkonderzoek zal dat tempo net een tikkeltje hoger liggen.

Als laagdrempelig kenniscentrum vertaalt PCS onderzoek en kennis naar bruikbare oplossingen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt, maar horizontale thema’s zoals gewasbescherming, bemesting, energie en water komen steeds terug. De nieuwe subsidie vanuit Vlaanderen laat het proefcentrum toe om de projectmatige kennis rond deze deelaspecten van duurzaamheid te bundelen en er actief mee aan de slag te gaan. Door middel van advisering op bedrijfsniveau maakt PCS werk van kennisverspreiding rond het ecologische (gewasbescherming) en economische luik (inzicht in de markt en de eigen kostenstructuur) van duurzaamheid.

Het boomkweekbedrijf Op de Beeck is gespecialiseerd in bos- en haagplantsoen en plantgoed van de snel groeiende populier. Duurzaamheid is voor een sector als de boomkwekerij niet alleen een kwestie van het minimaliseren van de eigen milieu-impact, maar ook van het in de verf zetten van de troeven van het eindproduct. Volgens sectorvoorzitter boomkwekerij Lucien Verschoren (AVBS) is de populier de absolute kampioen onder de bomen op vlak van CO2-captatie. Meer groen kan het verschil maken in de strijd tegen de klimaatverandering, en daar hoopt de sector zijn steentje toe bij te dragen. Tegelijk wil de boomkwekerij zijn milieuvoetafdruk verder verkleinen.

Bron: VILT

%d bloggers liken dit: