Studiedag Groen en detentie

Hogeschool PXL uit Hasselt organiseert op donderdag 26 november 2020 een studiedag ‘Groen en detentie’ over de mogelijkheden van tuintherapie en therapeutische tuinen in de gevangenis. Daarop komen onder meer de ervaring met de tuinen in de gevangenissen van Wortel, Leuven en Hasselt aan bod.

Bezig zijn met groen, genieten van een aantrekkelijke tuin…. Hoogst aangenaam maar niet zo evident voor wie binnen vier muren opgesloten zit. Nochtans zijn de voordelen van ‘groen binnen detentie’ onmiskenbaar. Een grootschalig onderzoek uitgevoerd in Groot-Brittannië bij 104 tuinprojecten in gevangenissen en de forensische psychiatrie wijst uit dat het grootste effect wordt bekomen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, stressreductie en re-integratie.
De eerste bevindingen in Vlaanderen tonen aan dat tuinieren en groenbeleving in gevangenissen een goedkope praktijk vormen met veel potentieel op vlak van geestelijk en lichamelijk welzijn en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Graag willen we die met jullie delen op onze studiedag ‘Groen en detentie’.

Bekijk hier het volledige programma.

%d bloggers liken dit: