Steden dragen bij aan herstel biodiversiteit

Uit het rapport ‘Building in biodiversity for climare, for health’ van ingenieursadviesbureau Sweco blijkt dat steden een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit.

 

Een van de gevolgen van klimaatverandering is het verlies van biodiversiteit. We hebben een rijke natuurlijke omgeving en ecologische diensten nodig om het welzijn op vele niveaus te ondersteunen. Gezonde ecosystemen met gezonde bodems brengen veerkracht in steden, handhaven normale koolstof-, nutriënten- en waterkringlopen en houden gediversifieerde microbiota in stand.

Traditioneel wordt natuurbehoud buiten steden in de praktijk gebracht. Maar steden zijn eigenlijk een deel van het antwoord, aldus Sweco. We zouden meer aandacht moeten besteden aan het verbinden van de hotspots op het gebied van biodiversiteit op het platteland en in de stad door het creëren van natuurlijke omgevingen in stedelijke structuren.

De onderzoekers van het rapport, bioloog Tarja Ojala (Sweco Finland) en ecoloog Ishbel Campbell (Sweco UK), stellen dat steden steeds belangrijker worden als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op het platteland, doordat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Sweco adviseert daarom dat verschillende disciplines zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur, architectuur en gebouwen de natuur vanaf het begin integreren in de plannen. Door bijvoorbeeld groenperken met typische gemeentestruiken te vervangen door een vegetatie met wilde bloemen, komen er ruim twee keer zoveel insecten op af én het is goedkoper in onderhoud.

Een natuurinclusieve inrichting met veel groen geeft niet alleen dieren hun voedsel, schuilplekken en broedplaatsen, het houdt ook geluid tegen, zuivert de licht, zorgt voor verkoeling en houdt regenwater vast. Hierdoor verhoogt het welzijn van de inwoners in de stad.

Op weg naar koolstofneutrale en burgervriendelijke verstedelijking moeten we proberen om waar en wanneer mogelijk vegetatie en bodem te redden, nieuwe habitats te creëren in onze steden, habitats te herstellen waar nodig, doorlatende oppervlakken te gebruiken en burgers te betrekken bij de planning.

Het volledige rapport van Sweco (in het Engels) kunt u hier downloaden