Schrijf nu in voor het online Congres Publieke Ruimte

Het Congres Publieke Ruimte 2021 belicht hete hangijzers van vandaag en morgen vanuit verschillende invalshoeken. Met topexperts en trendsetters in de hoofdrol. Via beeldmontages en filmpjes gaat u mee op virtueel terreinbezoek. Met al deze kennis creëren we samen met u kansen voor de toekomst. Geen utopieën maar concrete, tastbare en haalbare maatregelen waar onze samenleving acuut nood aan heeft.  

De publieke ruimte is een houvast gebleken in deze woelige periode: ze vangt mensen op, leidt mobiliteitsstromen in nieuwe banen en het belang van groen en ademruimte in de nabije leefomgeving was nooit zo actueel. Lokale besturen zien in dat de tijd is aangebroken om de publieke ruimte aan te boren als een dankbaar hulpmiddel om tal van uitdagingen het hoofd te bieden, nu en vooral na corona.

Bekijk hier het volledige programma van het online Congres Publieke Ruimte

Dinsdag 11 mei: Veerkrachtige publieke ruimten

Bernard De Potter, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij licht in zijn keynote toe hoe de inrichting van publieke ruimten mee de doelstellingen van de Blue Deal kan helpen realiseren. De volgende sprekers nemen u mee op sleeptouw naar Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen en Merelbeke. U leert alles over groenklimaatassen, cool towns en waterplannen en tussendoor nemen we u virtueel mee op terreinexcursie naar Kontich, Genk, de Brusselse rand en Genk. Tijdens de eerste congresdag onderzoeken we groenblauwe netwerken vanaf het planologische niveau tot op het microniveau van geveltuintjes. Niet te missen voor iedereen die werk wil maken van een klimaatrobuuste en veerkrachtige leefomgeving!

Dinsdag 18 mei: Veranderende mobiliteit

De tweede congresdag vindt plaats tijdens de Week van de Straat, een campagne van Straatvinken die Infopunt Publieke Ruimte ondersteunt. Keynote speaker Ivo Cré is directeur bij Polis, het netwerk van Europese steden en regio’s dat samenwerkt rond innovatieve transportoplossingen. Hij staat stil bij de impact van de pandemie op mobiliteit en toont voorbeelden van veranderend ruimtegebruik in Europese steden, met focus op shift, gemengd of dynamisch gebruik en digitalisering. Had u bijvoorbeeld al van de One Minute City gehoord? Tijdens deze sessie leert u  verder onder meer hoe Brussel de Stad 30 vorm geeft, waarom het Vademecum Fietsinfrastructuur aan een update toe is en wat lokale besturen mogen verwachten van de uitrol van Hoppinpunten. Het burgerwetenschapsproject Straatvinken stelt zich voor en via een virtuele excursie nemen we u mee naar Wachtebeke, dat de Vlaamse Prijs Verkeersveiligheid 2021 in de wacht sleepte. Vanaf 18 mei zal er ook in de hoofden van de congresdeelnemers veel veranderen!

Dinsdag 25 mei: Sociaal inclusieve en gezonde ruimten

Met zijn pas verschenen ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ is Vlaams bouwmeester Erik Wieërs de geknipte keynote spreker om deze derde congresdag in te leiden. De daaropvolgende sprekers tonen u overtuigend hoe de publieke ruimte mee sturing kan geven aan sociaal beleid en gezondheidsbeleid.  U verneemt hoe in Evergem wordt gewerkt aan een inclusieve én groene woonsite moet worden voor mensen met en zonder beperking. Over vormgeving, gebruik en beheer van publieke ruimte bestaan er verschillende visies: welke zijn gepast zijn en welke niet? Marjan Moris helpt ons de publieke ruimte beter te begrijpen, en reikt aanknopingspunten aan voor sociaal werk. Tussendoor gaat u mee op virtuele excursie naar het Gentse stadsontwikkelingsproject Oude Dokken en bezoeken we een aantal Zomerstraten. Deze congresdag is een unieke kans voor opdrachtgevers en ontwerpers om met een andere bril naar de openbare ruimte te leren kijken!

Dinsdag 1 juni: Keynote speaker, Prijs Publieke Ruimte en overdracht nieuwe gaststad

U kunt zich hier inschrijven