Product categories

Kasteeldomeinen – historische tuinen

47,16

Een unieke kunsthistorische studie vanuit de landschaps- en tuinarchitectuur in België.

Een prestigieus boek over de kasteeldomeinen in de zuidelijke Westhoek van de periode 1795 tot op heden. Het boek, geschreven door Steven Heyde, is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoeksproject van de afdeling landschapsontwikkeling van de Hogeschool Gent.

Beschrijving

Kasteeldomeinen – historische tuinen en parken in de zuidelijke Westhoek is is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoeksproject van de afdeling landschapsontwikkeling van de Hogeschool Gent. Het project startte als een inventaris van de kastelen en landhuizen in Groot Ieper, maar mondde uiteindelijk uit in een voor ons land unieke kunsthistorische studie vanuit de landschaps- en tuinarchitectuur.

Als cultuurhistorisch fenomeen kunnen de kasteeldomeinen volgens Heyde op weinig aandacht rekenen, want ze worden vaak minachtend bekeken als een vlucht uit de stedelijke leefwereld. Maar het ontwerp van deze domeinen kende veel meer nuances en toepassingsmogelijkheden dan de banale clichés van de ‘Engelse landschapsstijl’. Bovendien is de bestaansreden van deze domeinen niet te reduceren tot een vlucht uit het stedelijke: hun inrichting beantwoordde aan economische doeleinden, een specifieke tijdgeest, culturele waarden, zelfs ideologische overtuigingen. Zo bespreekt het boek onder meer de aanwezigheid van rituele initiatieroutes in de achttiende-eeuwse Engelse tuinen van kasteelheren die tot de vrijmetselarijloges behoorden. Maar ook de economische doeleinden die voor de meeste kasteeldomeinen minstens even belangrijk waren als esthetische overwegingen.

De ruimtelijke spreiding en de totstandkoming van deze domeinen weerspiegelt bovendien de socio-economische geschiedenis van het landschap. Bovendien hadden de kasteelheren als grootgrondbezitters een impact op de ontwikkeling van het omliggende landschap. Zowat de helft van de oude kasteeldomeinen werd op het einde van de 18e eeuw vernietigd tijdens de invallen van de Franse republikeinen. Het aantal kasteeldomeinen nam weer toe tijdens de negentiende eeuw en bereikte zijn hoogtepunt aan het begin van de twintigste eeuw. Slechts een beperkt aantal daarvan is bewaard gebleven, want het merendeel werd tijdens de Eerste Wereldoorlog van de kaart geveegd. Zowat de helft van de kasteeldomeinen zijn na de oorlog heropgebouwd, vaak in een meer bescheiden vorm. Deze streekeigen facetten – de rol van de kasteeldomeinen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw – komen in dit boek uitvoerig aan bod. Tot slot passeren ook recente ontwerpvoorstellen van landschaps- en tuinarchitecten voor deze historische domeinen in het laatste hoofdstuk de revue. Historische domeinen kunnen zelden in hun exacte staat bewaard worden, en zoals blijkt uit de verschillende cases zijn er verschillende gradaties en manieren waarmee landschaps- en tuinarchitecten vandaag aan de slag gaan met het verleden. Want ook vandaag blijven deze domeinen referenties in het landschap.

Extra informatie

Gewicht 1.2 kg
Afmetingen 24.5 × 29.9 cm
Aantal pagina's

336