Praktijkgids voor het creëren van gemeentelijke biodiversiteitsstrategieën

Het Duitse onderzoeksproject Urban NBS publiceerde een gids “Meer biologische diversiteit in steden en gemeenschappen – Een werkhulp voor de ontwikkeling van gemeentelijke biodiversiteitsstrategieën”. De gids is bedoeld voor alle actoren in natuurbehoud en stadsontwikkeling, lokale politici en geïnteresseerde burgers. Het geeft basiskennis en advies over hoe gemeenten een biodiversiteitsstrategie kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

De gids is het resultaat van het gezamenlijke project “Stedelijke Groene Structuren voor Biodiversiteit – Geïntegreerde Strategieën en Maatregelen ter Bescherming en Bevordering van Biodiversiteit in Steden (UrbanNBS)”. In het project behandelde een team van wetenschappers en praktijkmensen de vraag hoe gemeenten de bescherming van biologische diversiteit stevig in hun planning kunnen verankeren.
Praktische voorbeelden illustreren mogelijke stappen en processen. De gids schetst mogelijke benaderingen, ook voor kleinere gemeenten met beperkte middelen, bevat aanbevelingen en suggesties, maar ook enkele minimumvereisten die kunnen helpen bij de ontwikkeling van een gemeentelijke biodiversiteitsstrategie. Cruciaal voor de succesvolle uitvoering van een gemeentelijke biodiversiteitsstrategie is dat deze bij het bestuur en de bevolking wordt geaccepteerd en gewaardeerd.
De gids laat ook zien welke voordelen gemeenten kunnen hebben van meer biologische diversiteit in de stad en waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een biodiversiteitsstrategie.

U kunt de gids ‘Mehr biologische Vielfalt in Städten und Gemeinden – Eine Arbeitshilfe zur Erstellung kommunaler Biodiversitätsstrategien’ (in het Duits) downloaden op de website van het project urban-nbs.