PCS / Nieuwe posters ‘Erkende middelen in sierteelt’ beschikbaar

Jaarlijks ontvangen de leden van PCS en W&W een update van de verschillende overzichtsposters met erkende middelen voor de sierteelt. Via deze posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte, plaag of onkruid kiezen met daarbij info over de dosering van de middelen, de resistentiegroepen (voor afwisseling van producten), de MPS-Mind-scores en de nodige dopkeuze en bufferzones (bij gebruik in open lucht).

 

Op de posters met insecticiden en fungiciden is daarnaast ook info beschikbaar over de opname in de plant, de wijze van werking op het insect of de schimmel, de gevoelige insectenstadia, de neveneffecten op nuttigen, de te verwachten (on)zichtbare residuen op de planten,… Nieuw vanaf dit jaar is dat ook aangeduid is wanneer een middel gebuikt mag worden in de biologische landbouw. Aangezien we sinds 2019 ook een jaarlijkse poster van de reinigings- en ontsmettingsmiddelen ter beschikking stellen, kan je als teler via vier posters het hele pakket erkende gewasbeschermingsmiddelen en biociden in een oogwenk raadplegen als leidraad voor je productkeuze of als praktische hulp voor het jaarlijks in orde stellen van je opslaglokaal van producten.

PCS- en W&W-leden ontvangen de posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden van het ledengedeelte van de website: pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem. Leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem ontvangen later via een Actua-bericht nog een overzicht van de erkende middelen in gazon.

Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar van deze veelgebruikte posters bekomen op het PCS, dit zolang de voorraad strekt. Indien je lid wenst te worden, kan je je lidmaatschap PCS (€ 75/jaar, excl. BTW) of lidmaatschap W&W (€ 150/jaar, excl. BTW) activeren via pcsierteelt.be/over-pcs/lidmaatschap.