Nieuwe beroepsorganisatie BLIKVELD krijgt projectsubsidie en zoekt zakelijk coördinator

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kent BLIKVELD een projectsubsidie toe om de komende twee jaar haar werking te verbreden. BLIKVELD wil, als vernieuwde Nederlandstalige vakvereniging voor landschapsarchitectuur, inzetten op het promoten van het vakgebied, het verenigen van het brede werkveld, de ondersteuning van professionelen en het organiseren van activiteiten. Daarvoor wordt een zakelijk coördinator gezocht

BLIKVELD gebruikt deze projectsubsidies van het Departement Omgeving om de komende twee jaar een zestal acties op poten te zetten. Landschapsarchitectuur als hefboom voor een duurzame leefomgeving staat daarbij centraal.

  • Zo zal BLIKVELD inzetten op gerichte communicatie en sensibilisering over diverse en actuele thema’s over een duurzame leefomgeving.
  • Er zal een landschapsmeester aangesteld en ondersteund worden, als stem en gezicht voor een duurzame leefomgeving.
  • Het komende jaar zal gewerkt worden aan een toegankelijke publicatie, met projecten die een voorbeeld stellen binnen het werkveld van de landschapsarchitect.
  • Kennis uit onderzoek en uit het werkveld zal door middel van vormings- en sensibiliseringsactiviteiten ontsloten worden naar het brede werkveld.
  • Er zal een deontologische code en een kwaliteitslabel voor landschapsarchitecten worden uitgewerkt om enerzijds de consument te beschermen en anderzijds de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen.

Vacature zakelijk coördinator

Om dit project tot uitvoering te brengen werft BLIKVELD een zakelijk coördinator aan. Het gaat om een deeltijds (minstens 2/5) of voltijds contract (minstens 4/5) van bepaalde duur (duur projectsubsidie tot juni ‘24), met mogelijke verlenging. Kandidaturen moeten ingediend worden voor 22 augustus 2022.

Meer informatie over deze vacature vindt u hier.

Hebt u nog vragen in verband met deze vacature, dan kunt u contact opnemen met Steven Goossens via 0032 474 01 48 34 of Hans Druart via 0032 495 41 42 86.