Nationale bevraging – Hoe en door wie wordt landschaps- en tuinarchitectuur in België uitgeoefend?

De Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) organiseert een nationale bevraging over hoe en door wie wordt landschaps- en tuinarchitectuur in België uitgeoefend.

De Belgische Vereniging van Tuin – en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) zet haar traject verder tot erkenning van de beroepstitel (kaderwet van 26 september 2006). Deze erkenning kadert in de bescherming van de consument.

De resultaten van deze bevraging moet de BVTL een beter inzicht geven in het opleidingsniveau en de positie van de beoefenaars van de landschaps- en tuinarchitectuur in België. De ambitie is om alle Belgische afgestudeerden in de landschaps- en tuinarchitectuur al dan niet actief in België of in het buitenland te bereiken. Alsook afgestudeerden in de landschaps- en tuinarchitectuur met een buitenlands diploma, gevestigd in België.

Link naar de enquête

Nog vragen, neem dan contact op via info@bvtl.be

%d bloggers liken dit: