Met klimaatbomen de markt op

Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep boomkwekerij van de Algemeen Verbond Belgische Sierteelt en groenvoorziening (AVBS) stelde een lijst op met 80 klimaatbomen, boomsoorten die goed bestand zijn tegen het veranderende klimaat. De sector én de markt van het openbare groen en particulieren moeten hun pijlen op deze 80 soorten richten, zo stelde hij op de vakbeurs GrootGroenplus.

 

Volgens Verschoren leveren bomen een grote bijdrage aan onze leefomgeving. “Hierop inspelen met de juiste boomsoorten is een mooie uitdaging. Onze steden snakken naar bomen; vooral in de zomer blijft de temperatuur er ’s avonds te hoog. Onze inheemse bomen voldoen dan niet altijd; verbreding in assortiment en aangepaste boomsoorten geven betere resultaten. Daarbij moeten we inspelen op de groene trend en een antwoord bieden aan de klimaatverandering. Het is belangrijk om bomen te leveren voor verschillende standplaatsen; in de stad, op daken, in kleine tuinen en smalle straten.”

Het huidige assortiment is volgens Verschoren smal, beperkt en trendgebonden. “Enkele jaren geleden werden er veel platanen geplant, nu veel zomereiken. Door monotone bestanden te planten, worden de bomen makkelijker vatbaar voor ziekten en plagen. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat de eikenprocessierups 80% minder zou voorkomen in een gemengde aanplant en met interessante biotopen van struiken en vaste planten eronder.”

“De sector moet de vraag naar nieuwe soorten actief stimuleren, want onbekend maakt onbemind. Dus is het belangrijk nieuwe soorten aan te halen en te belichten, door promotie en voorlichting. De boodschap die we uitdragen is er een van biodiversiteit, van een goed leefklimaat, van gelukkig zijn met bomen. Iedereen moet weten dat klimaatverandering en biodiversiteit dwingen tot verbreding van het sortiment. Daar ligt nog een stevige uitdaging voor de sector zelf.”

Klimaatbomen

Klimaatbomen zijn boomsoorten die goed bestand zijn tegen het veranderende klimaat. “Ze zijn opgewassen tegen stijging van temperatuur, droogte en nattigheid, tegen storm en tegen koude in de winter en vorst in het voorjaar. Ook kunnen de bomen ziekten en plagen weerstaan. Een keuze voor klimaatbomen, is dus een keuze voor gezonde bomen. Het is belangrijk deze soorten onder de aandacht te brengen, door ze expliciet te benoemen en in een lijst te presenteren. Ook voor de sector zelf.”

De lijst van 80 bomen is opgemaakt in samenwerking met Vlaamse boomkwekers en vergeleken met wat beschikbaar is in onze buurlanden.

“Boomkwekers moeten ‘zieners’ zijn. Ze moeten vijf tot tien jaar vooruit denken. Bij afnemers begint nu door te dringen dat bepaalde soorten het minder goed doen, zoals es, plataan, Picea abies. De vraag naar alternatieven tekent zich af. Enkele ontwerpers vragen naar nieuwe soorten en verbreding, maar het is zeker nog niet overal doorgedrongen. Er is ook nog steeds vraag naar de bekende inheemse soorten. Bovendien gaat niet iedereen mee in de lijst met klimaatbomen. Ze missen bepaalde soorten of trekken andere soorten in twijfel. Kwekers maken hun eigen afweging in de soorten die ze kweken.”

“Ik heb niet de pretentie om te zeggen dat dit dé lijst is. Er zullen bomen bijkomen en wellicht afvallen. De opsomming is dynamisch van samenstelling en positief bedoeld. Wel wil ik de bomen met bloemen naar voren schuiven; de lente- en vooral ook de zomerbloeiers. Die zijn interessant voor bijen, vlinders en vogels. Verder hangt de keuze af van de standplaats en de grondsoort. Factoren die meespelen zijn zon of schaduw, nat of droog, zuur of kalkrijk, grote of kleine tuin, smalle straat of park. Altijd blijf ik hameren op het belang van mengen van soorten, voor een goede biodiversiteit.”

Bron: GrootGroenplus

%d bloggers liken dit: