Meer biodiversiteit in wadi’s

Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift. Tot op de dag van vandaag worden deze wadi’s of infiltratiebekkens vaak ingeplant met een uniform, eentonig grasmengsel. Daarom werden begin 2020 op de terreinen van het PCS twee demonstratieve wadi’s aangelegd om te tonen hoe dit anders kan.

In de eerste wadi worden twee verschillende substraattypes gedemonstreerd: een zandsubstraat en een kleisubstraat. Beide substraten werden ingeplant met een aangepaste beplanting specifiek geselecteerd voor het substraat en hun hoge tolerantie voor wisselvocht (van nat naar droog en omgekeerd). Via het systeem van Iersel kunnen wij het waterpeil kunstmatig aanpassen in de wadi en de beplantingen optimaal demonstreren en opvolgen.

De tweede wadi is eenvoudiger van opbouw en wordt momenteel gebruikt om verschillende natuurlijke vegetatietypes in wadi’s te demonstreren. In deze wadi worden drie hoofdzaken gedemonstreerd: natuurlijke vegetatie met maaibeheer, een zone met natuurlijke kruiden/bloemenmengsels en een zone met inheemse heesters.

Meer info: PCS