Advanta: Maak quantumsprong met klimaatresistent gras

I ♥ GRASS – De Belg blijft verknocht aan gras. De vraag is echter hoe dit opgewassen is tegen de klimaatopwarming? Erik Truyers van Advanta gaat hier dieper op in.


Het maakt je of kraakt je. Een perfect grasgroen gazon is zowat het eerste waarop je als tuinspecialist wordt afgerekend. Gezien de toenemende droogte kan je voortaan maar beter kiezen voor de beste genetica in graszaad. Een minimale investering met het gewenste resultaat.

Aangezien de klimaatwijziging een grote impact heeft op alle levende organismen en gras hiervoor extra gevoelig is, werd de laatste jaren veel onderzoek verricht. “De mensen beginnen pas de laatste twee jaar de klimatologische gevolgen te zien, maar wij zijn er al veel langer mee bezig”, getuigt Erik Truyers, organisator van de Nationale Grasdag en sales & product manager van Advanta dat kant-en-klare graszaadmengels levert voor gazons, openbare pleinen, bermen en sportvelden.

Advanta gras gazon klimaatresistent duurzaamheid klimaatoplossing klimaatopwarming tuinen tuinspecialist graszaad sportvelden bermen pleinen expert tuinprofessional veldbloemen CG Concept Jaarboek 2020
Erik Truyens – sales & product manager Advanta

Extra beworteling

Enkel die grassen met de nieuwste genetica reserveert Advanta voor de professionele markt. “Wij zijn ervan overtuigd dat een betere coating van het graszaad alleen niet volstaat. Om de langere droogteperioden de baas te kunnen, moet de nieuwe generatie grassen dieper geworteld zitten. Meer wortels betekenen betere opname van water en voeding. Daardoor krijg je meer stressbestendige planten. Indien je graszaden gaat impregneren, gaan ze sneller kiemen, meer bewortelen en finaal beter beschermd zijn. Eigenlijk is het pure logica: gras met 30 % meer wortels kan 3 keer zoveel vocht en voeding opnemen.” Het visuele resultaat is spectaculair. “Voor dergelijk gazon van 100 m² betaal je een paar euro meer terwijl je resultaat veel beter is. Dit betekent niets in het totale kostenplaatje van het tuinproject. Ga je je reputatie en resultaat laten afhangen van zo’n klein bedrag?”

Advanta gras gazon klimaatresistent duurzaamheid klimaatoplossing klimaatopwarming tuinen tuinspecialist graszaad sportvelden bermen pleinen expert tuinprofessional veldbloemen CG Concept Jaarboek 2020

Expert ter plaatse

“De tuinprofessional moet vandaag haast tegelijk natuurbeheerder, milieu-expert, zwembadbouwer en loodgieter zijn. Hij kan onmogelijk ook nog gespecialiseerd zijn in graszaden”, beseft Erik Truyers. Advanta beschouwt zichzelf daarom eerder als partner dan als leverancier. “Je kan alleen kennis vergaren door kennis te delen. Stelt zich een praktisch probleem? Eén telefoontje en een Advanta expert staat ter plaatse paraat met metingen, raad en daad om samen voor dat gazon naar de beste oplossing te zoeken.” Dat kennisoverdracht geen lege doos is, bewijzen Advanta en moederbedrijf Limagrain al jaren met de organisatie van de Nationale Grasdag. Dit jaar stond deze praktische tweedaagse voor de professionele groenvoorziener reeds in het teken van de klimaatverandering. Volgend jaar staat het thema ‘water’ centraal. “Het nieuwe goud, ook voor de tuinprofessional.”

Veldbloemen: de missing link?

Als tuinprofessional heb je de macht om ook een steentje bij te dragen aan de biodiversiteit. Voorzie jij op de tekentafel geregeld ‘n plaatsje voor veldbloemenweides? In de nasleep van de klimaatbetogingen zorgden Advanta en haar klanten voor de inzaai van zo’n 1.500 bloemenweides – snackbars voor bijen en vlinders – verspreid over Vlaanderen.” Dankzij universitair onderzoek beschikt Advanta nu zelfs over veldbloemenmengsels die bijzonder veel nectar voor de bijen leveren.

Advanta gras gazon klimaatresistent duurzaamheid klimaatoplossing klimaatopwarming tuinen tuinspecialist graszaad sportvelden bermen pleinen expert tuinprofessional veldbloemen CG Concept Jaarboek 2020

 

>> www.advantaseeds.be

 

 

 

%d bloggers liken dit: