Lucas De Nolf nieuwe voorzitter BEST-select

BEST-select, een coöperatieve vereniging van 17 Vlaamse sierboomkwekerijen, stelt Lucas De Nolf aan als nieuwe voorzitter. Lucas De Nolf draait naast het voorzitterschap ook mee in de Belgische Boomkwekerij Willy De Nolf (Waregem), gespecialiseerd in het kweken van heesters, vaste planten, coniferen, klimplanten, en bomen in potten.

BEST-select heeft als missie om kwaliteitsvolle nieuwigheden binnen het assortiment van de Vlaamse sierboomkwekerij te ontwikkelen en gezamenlijk op de markt te brengen. In zijn nieuwe rol als voorzitter streeft Lucas De Nolf ernaar om de Vlaamse boomkwekerijsector nog beter te positioneren en nog meer in te zetten op verkoop en innovatie.Met Boomkwekerij De Nolf focust Lucas De Nolf zowel op planten die kweekrechtelijk beschermd zijn als op oudere selecties en soorten die extra aandacht verdienen. BEST-select brengt resistente, duurzame cultivars op de markt die zich onderscheiden omwille van hun kwaliteiten. BEST-select planten zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun uniform label. Ook met Lucas De Nolf zal BEST-select samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) via wetenschappelijk onderzoek garant blijven staan voor de kwaliteit van de op de markt gebrachte cultivars.

Meerwaarde voor Belgische sierteelt
Het huidige assortiment van BEST-select en de verkoop van wereldwijd gekende sterkhouders (zoals de Hydrangea Pinky-Winky, Bobo,…) zorgen voor inkomsten voor meer onderzoek. Hierdoor verwacht Lucas De Nolf duurzaam te kunnen bijdragen aan het veredelingswerk van BEST-select: “Het is belangrijk om de soorten waar onderzoek naar gebeurt, goed uit te kiezen. BEST-select moet vanuit België een verbreding bieden op het bestaande aanbod van planten en cultivars. Deze verbreding moet in de eerste plaats ten goede komen aan de Belgische kwekers.Dankzij het ILVO beschikt BEST-select over een ongezien onderzoekscentrum waar veel veredelaars jaloers mogen op zijn. We moeten dit potentieel van ILVO zo goed mogelijk benutten om een meerwaarde te creëren voor de Belgische sierteelt. We leven in een geglobaliseerde wereld. We moeten gebruik maken van deze globalisering om bijkomende waarde te creëren. Belangrijke focuspunten zijn daarom in eerste instantie goede samenwerkingsverbanden wereldwijd en een correcte prijsbepaling van licenties.”

Ook wil Lucas De Nolf de Vlaamse boomkwekerijsector beter positioneren en nog beter inzetten op verkoop en innovatie. “Als BEST-select kweker is het belangrijk om met nieuwe, betere soorten meer rendement uit je beschikbare grond en oppervlakte te halen. Zo creëer je een win-win situatie voor iedereen: de consument bekomt een betere, meer geschikte plant. Als kweker, tuincentrum of tussenhandelaar bied je je klant een betere, meer rendabele oplossing. BEST-select brengt sterke, ziekteresistente cultivars op de markt, waardoor tuinonderhoud ook een gans stuk duurzamer wordt. En daar is iedereen bij gebaat!”

www.bestselect.be