Leuven / Dijle terug opengelegd aan Hertogensite

Op de Hertogensite in Leuven, waar honderden woongelegenheden worden gebouwd, zijn de werken begonnen om de Dijle over een afstand van 300 m opnieuw open te leggen. Het Dijlepad dat doorheen de site loopt, zorgt bovendien voor een belangrijke fiets- en wandelverbinding door de stad en zal het Groot Begijnhof en het Klein Begijnhof met elkaar verbinden.

Zo’n 70 jaar geleden werd in Leuven een stuk van de Dijle dichtgelegd omwille van watervervuiling en overstromingen. In die tijd was het wel vaker de gewoonte om waterlopen te overdekken om hygiënische redenen: er waren toen open riolen en het afvalwater van gezinnen stroomde er rechtstreeks in. Vandaag hebben steden en gemeenten een goed rioleringssysteem en kiezen ze er steeds vaker voor om oude waterlopen opnieuw open te leggen.

“Om te komen tot een waterslimme stad verstevigen we de band tussen stadsontwikkeling en de Dijle – die vroeger net uit de stad geweerd werd. Aan het Sluispark en in het Janseniushof maakten we reeds stukken Dijle zichtbaar en in de toekomst staat het Dijlepark aan de Redingensite op de planning, maar met 300 meter opengelegde Dijle spant de Hertogensite de kroon. Deze blootgelegde groenblauwe ader gaat hitte-eilanden tegen, zorgt voor aangename rustplekken en stimuleert handel en cultuur. Nieuwe doorsteken in dit aanvankelijk ontoegankelijke gebied zorgen er bovendien voor dat de hele stad straks met elkaar verbonden is”, zegt Carl Devlies, Schepen van Ruimtelijk beleid en Gebiedscoördinatie (CD&V)

Drie fasen

Projectontwikkelaar Resiterra legt hier een langgerekt park aan met een glooiende oever waar Leuvenaars en bezoekers van de stad kunnen genieten van dit nieuw stuk kwaliteitsvol openbaar domein met publiek groen. Dat net op deze plaats een stukje van de Dijle terug zichtbaar wordt, is bijzonder. Dit deel dateert uit de twaalfde eeuw en werd destijds gegraven als verdediging van de stad. Het loopt net langs de vroegere stadsomwalling. De betonnen koker waarin de Dijle nu nog stroomt dateert uit de jaren ’50 van de vorige eeuw en wordt nu afgebroken.

Het openleggen van het 300 meter lange traject gebeurt in drie fasen, telkens in functie van de werken aan de omliggende gebouwen. De eerste fase is zopas van start gegaan. In 2024 volgt het tweede deel om tot slot het laatste deel in 2025 open te leggen.

De investering gebeurt door enerzijds de Vlaamse Milieumaatschappij en anderzijds de projectontwikkelaar Resiterra. Het totale budget voor fase 1 – waarvoor de werken nu bezig zijn – bedraagt ongeveer 1.000.000 euro.

Door het terug openleggen van dit stukje Dijle wordt bovendien het bestaande Dijlepad dat door de stad loopt vervolledigd. Het wordt daardoor mogelijk om – door de Hertogensite – rechtstreeks van het Groot Begijnhof naar het Klein Begijnhof te wandelen en te fietsen langs het water. De nieuwe en gelijknamige Dijlebrug, ontworpen door architectenbureau Ney & Partners, zorgt op zijn beurt voor een extra verbinding tussen de oostelijke en westelijke oever van de Dijle.

De ontwikkelaar voorziet langs het water ook voldoende groen om het ecologische karakter van de rivier door te trekken. De beplanting is zorgvuldig uitgekozen en houdt rekening met de omgeving. Naast twee ecologische, niet-betreedbare stukken oever aan de noord- en zuidkant van de Hertogensite, bevindt zich centraal op de site ook een publiek toegankelijk deel met gras. Tot slot wordt ook een rechtstreekse toegang voorzien tot het nieuwe en nog te realiseren Aa-park, genoemd naar de Oostelijke Dijle-arm die daar passeert. 

Hertogensite.be