Kubiekeruimte | Studietrip Kempische heuvelrug en groenblauwe dooradering Stad Herentals

Op zondag 4 oktober organiseert Kubiekeruimte vzw een studietrip naar de Kempense Heuvelrug. Het samenhangende geheel van heuvelrug en de flankerende vallei van de Kleine Nete is structuurbepalend, met zijn uitgestrekte bossen, natuurcomplexen en valleien.

Behoud en versterking ervan vraagt om een doorgedreven geïntegreerde en duurzame aanpak. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) bracht de betrokken partners samen in een samenhangend gebiedsproject, ondersteund door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor het eerst in Vlaanderen werd hierbij de methodiek van de landschapsbiografie toegepast om bepalende kenmerken uit verschillende tijdslagen op een wetenschappelijke – maar ook verbeeldende, toegankelijke – wijze in kaart te brengen. In een eerste fase werd voor een deel van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart een landschapsvisie en toeristisch ontwikkelingsplan opgemaakt. In een tweede fase wordt nu ook voor de hele heuvelrug van Lichtaart tot Grobbendonk verder gewerkt met de opmaak van een landschapsvisie op basis van landschapsbiografie, uitgewerkt door Strootman Landschapsarchitecten en Ontwerpbureau Bailleul.

Het project van de Kempense Heuvelrug wordt verankerd in een overkoepelend project, het strategisch project ‘Veer-kracht in de vallei van de Kleine Nete’. De doortocht van de Kleine Nete door het kleinstedelijk gebied Herentals is opgenomen als één van de zes hefboomprojecten van het strategisch project. Doelstelling is het versterken van de Kleine Nete als groenblauwe ader doorheen het stedelijk gebied en het versterken van de relatie tussen de Kempense Heuvelrug en de stadskern van Herentals.

Inschrijven liefst voor 30 september.

Meer info: Kubiekeruimte vzw