Studiedag / Wetgeving over kappen en planten van bomen

Datum/Uur - do 26 apr 2018 (Volledige dag)
Categorie - Opleiding
Locatie - Dirk Boutsgebouw
Adres - Diestsepoort 6, Leuven (België)

Inverde organiseert op 26 april in Leuven een cursus over de wetgeving over kappen en planten van bomen.

Mag ik hier bomen kappen? Mag ik hier bomen planten? Een antwoord formuleren op beide vragen is niet eenvoudig. Je moet immers rekening houden met een brede waaier aan wet- en regelgeving zoals onder andere het veldwetboek, de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, het Natuurdecreet, het Bosdecreet en het Onroerenderfgoeddecreet. Maar ook de plaats waar de bomen (zullen) voorkomen is van belang: de afstandregels die in acht genomen moeten worden, in of buiten bos, langs perceelsgrenzen, langs beken of waterlopen, onder hoogspanningskabels, in de buurt van leidingen, in een beschermd stads- of dorpsgezicht, noem maar op.

Tijdens deze opleiding bespreken we alle relevante wetgevende bepalingen die van toepassing kunnen zijn op zowel het kappen als het planten van bomen. Nadien gaan we dieper in op tal van praktijkvoorbeelden en formuleren een antwoord op vragen zoals:

• bomen kappen in bossen: aan wie vraag ik toestemming?

• die zieke bomenrij in landbouwgebied: mag ik die zonder vergunning kappen?

• bomen knotten in het najaar: moet de gemeente toestemming geven?

• de boom in mijn tuin is ziek, mag ik hem kappen?

• mag ik wortels kappen van de boom van mijn buur?

• een geboorteboom voor dochterlief: waar plant ik die best?

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingsuren voor MER-deskundigen biodiversiteit.

Inverde

Google Map - Diestsepoort 6, Leuven (België)
Kaart wordt geladen...