Stand van zaken en uitdagingen van de biodiversiteit in Brussel

Datum/Uur - ma 23 apr 2018 (Volledige dag)
Categorie - studiedag
Locatie - Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres - Havenlaan 86C, Brussel (België)

Op maandag 23 april 2018 organiseert Leefmilieu Brussel een studiedag over de ‘Stedelijke biodiversiteit — Natuur in Brussel. Stand van zaken en uitdagingen van de biodiversiteit in Brussel.’

Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakliggende terreinen, speeltuinen, begraafplaatsen … beslaan bijna 50% van het oppervlak, dit is ongeveer 8.000 hectare. Brussel herbergt veel natuurlijke schatten, soms ook op onvermoede plaatsen: op trottoirs, langs wegen, in tussenruimten …

Alle aanwezige soorten, zoals bacteriën, schimmels, planten en dieren, maar ook hun genetisch erfgoed en de interacties die ze tussen hen en hun ecosystemen voortbrengen, vormen de Brusselse biodiversiteit.

Deze biodiversiteit is vandaag helaas bedreigd. De toenemende verstedelijking die de specifieke habitat van flora en fauna fragmenteert, vervuiling, klimaatverandering, het intensief gebruik van sommige groene ruimtes of nog, de komst van invasieve uitheemse soorten, maken veel levende diersoorten kwetsbaar of vormen een directe bedreiging voor hun overleven. Brussel staat vandaag voor vele uitdagingen en iedereen kan, op zijn niveau, handelen om het te vrijwaren.

De dag zal toelaten om:

• De verschillende vormen van stedelijke biodiversiteit te ontdekken
• De specifieke kenmerken van Brussel op vlak van erosie en bescherming van de biodiversiteit te begrijpen
• De instrumenten voor het monitoren en visualiseren van biodiversiteit die het Bussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelt te ontdekken
• Inspiratie te vinden bij initiatieven die werken aan vernieuwing en ontwikkeling van de stedelijke natuur
• Medestanders te ontmoeten op vlak van het beheer van de biodiversiteit in openbare en private ruimtes

Inschrijving : gratis maar verplicht via het online inschrijvingsformulier

leefmilieu.brussels

Google Map - Havenlaan 86C, Brussel (België)
Kaart wordt geladen...