TPO-folies kunnen voor alle soorten waterpartijen.

Dé oplossing voor de afdichting van waterpartijen

TPO-folies vormen de duurzame oplossing voor het afdichten van eender welke waterpartij. “Dat vertaalt zich bij ons op het bedrijf naar een breed gedragen ecologisch engagement en ik nodig dan ook iedereen uit om er onze duurzaamheidsverklaring op na te lezen op de website.” Aan het woord is Stijn Frooninckx, zaakvoerder van Sealtec.

Tekst: Patrick Retour. Fotografie: Sealtec

Voor het afdichten van zwembaden en (zwem)vijvers neemt men respectievelijk algauw PVC en EPDM in de mond. Maar wist je dat er een perfect alternatief bestaat? TPO staat voor thermoplastische polyolefinen. Kunststoffen op basis van polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Eerstgenoemd product wordt
gebruikt voor chloorzwembaden, het tweede voor natuurlijke (zwem)vijvers. Die laatste soort kan gewapend zijn met een glasvliesnet en is daardoor uitermate
geschikt voor de aanleg van rechtlijnige waterpartijen. De ongewapende FPPfolie met zijn enorm rekvermogen is van toepassing bij organische vormen en waar men te maken heeft met een ongelijke ondergrond. Dat Sealtec, gevestigd in Glabbeek, volop inzet op TPO is geen toeval. Het past in de toekomstgerichte strategie van het duurzaam ondernemen.

Vanzelfsprekende keuze

De keuze van Sealtec voor kunststof onder de noemer TPO is vanzelfsprekend. “Het is een product waarbij je opteert voor duurzaamheid in het dubbel. Dergelijke folies zijn kleur- en slijtvast. Men kan ze bovendien recycleren en ze bevatten geen weekmakers of chlorides die de gezondheid van zowel vaklieden als gebruikers kunnen schaden.” TPO-folie kun je bekomen in drie diktes: 1 mm, 1,3 en 1,5 mm. Beschikbaar in diverse kleuren. “De thermoplastische eigenschappen
maken het materiaal bijzonder en zo hebben we ook qua esthetiek de beste troeven in handen. Het resultaat oogt strak en verfijnd.”

Service en ondersteuning

TPO laat zich al even vlot verwerken op het terrein als andere waterdichtingsfolies. “Bij het lassen van PVC-banen speel je met de lastemperatuur. Bij TPO moet je net de temperatuur constant houden en eerder variëren met tijd en luchtdebiet. Dat vraagt enige aanpassing van de werklui, meer niet.” Sealtec, distributeur van de merken Agru en Sika, verleent tuinaannemers en zwembadbouwers full support bij het realiseren van hun groenprojecten. Van opleidingen tot ondersteuning
op de werf. “Maar je kunt ook gerust de plaatsing van de waterdichting volledig aan ons toevertrouwen. We zijn trouwens heel flexibel. Plaatst de aannemer de
folie normaal gezien zelf en lukt het even niet, dan kunnen wij altijd bijspringen”, besluit Frooninckx.


Info i.v.m. Sealtec : www.sealtec.be

Een artikel uit CG Concept # Annual 2022. Bestel hier!