DELVA genomineerd als Architect van het jaar 2021

De uit België afkomstige maar vanuit Amsterdam werkende tuin- en landschapsarchitect Steven Delva is in Nederland genomineerd voor Architect van het jaar 2021.

 

Voor de prijs Architect van het Jaar 2021 heeft een onafhankelijke jury vijf nominaties aangewezen: Marc Koehler, Korth Tielens Architecten, Nanne de Ru, Afaina de Jong en Delva Landscape Architecture & Urbanism.
De nominatie voor een landschapsarchitectenbureau voor Architect van het jaar is uniek, zegt Steven Delva.  “De jury realiseert zich dat ze met de nominatie van DELVA de grens opzoekt van wat er onder ‘Architect van het Jaar’ geschaard kan worden, maar wil ook een signaal afgeven over het belang van het vergroenen van onze stedelijke omgeving. Dat is niet iets dat we ‘erbij’ kunnen doen, maar iets dat in toenemende mate een onlosmakelijk onderdeel is van het ontwerp van gebouwen. Dit omschrijft exact waar DELVA blijvend naar streeft.”

Delva Landscape Architecture & Urbanism

DELVA is opgericht in 2008 en uitgegroeid tot een toonaangevend bureau binnen het werkveld met een team van 25 enthousiaste professionals in hartje Amsterdam. Een team dat focust om telkens betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de beleving hiervan te versterken.  DELVA wordt geleid door oprichter Steven Delva (BE), Emiel Swinnen (BE), Sander van den Bosch (NL) en Jeroen Jacobs (NL). Vanuit Amsterdam (NL) werkt het team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en cultuurtechnici aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, natuurontwikkeling en de veranderende betekenis van het publieke domein. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal, die wordt gekenmerkt door co-creatie en samenwerking.

“DELVA keert het ontwerpproces ondersteboven en kiest radicaal voor het landschap als basis. Gebiedsontwikkelingen worden ingezet als middel om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. In elk project vindt de verkenning plaats naar een nieuwe en meervoudige betekenis voor het landschap die door integraal samenwerken en durven meedenken onlosmakelijk verbonden wordt met gebouw, techniek, beleid en financiële haalbaarheid. Denk aan het casinogebouw als duinenlandschap in Middelkerke, het Brabants stadsbos in de hoogstedelijke VDMA-ontwikkeling, of het zichzelf zuiverend waterlandschap op Strandeiland. Als collectief blijft DELVA zo zoeken naar genereuze gebaren vanuit het landschap die ons dichter brengen bij de leefwereld waar we met zijn allen van dromen.”

Het casinogebouw als duinenlandschap in Middelkerke

Het Brabants stadsbos in de hoogstedelijke VDMA-ontwikkeling in Eindhoven

In het CGConcept Jaarboek 2021 verscheen een uitgebreide reportage over DELVA Landscape Architecture & Urbanism.

Versterken van de natuur

De jury realiseert zich dat ze met de nominatie van Delva Landscape Architecture & Urbanism de grens opzoekt van wat er onder ‘Architect van het Jaar’ geschaard kan worden, maar wil ook een signaal afgeven over het belang van het vergroenen van onze stedelijke omgeving. “Dat is niet iets dat we ‘erbij’ kunnen doen, maar iets dat in toenemende mate een onlosmakelijk onderdeel is van het ontwerp van gebouwen.”
“Terwijl ons land verder verstedelijkt, willen we namelijk ook de natuurwaarde en biodiversiteit vergroten. Dat lukt alleen als de (her)ontwikkeling van nieuwe gebouwensembles samengaat met het versterken van de natuur. Juist in die complexe opgave schittert Delva Landscape Architecture & Urbanism door de bijzonder integrale benadering die het bureau hanteert,” stelt de jury. Het bureau heeft herhaaldelijk laten zien ecologie en economie met elkaar te kunnen verbinden.

Een voorbeeld van zo’n integraal project is de doorontwikkeling van Buiksloterham, waar het bureau samen met de gemeente Amsterdam het ruimtelijk raamwerk voor ontwikkelde. De ambitie is om die doorontwikkeling met zo min mogelijk uitstoot van CO2 te doen. Vervuilde grond wordt daarom niet afgevoerd, maar ingepakt en gebruikt om het Johan van Hasseltkanaal ondieper te maken. Op die manier bereikt meer zon de bodem van het kanaal en ontstaat er een rijker waterleven. Tegelijkertijd worden in het brede kanaal drijvende vlakken toegevoegd met parken en sportvoorzieningen voor de buurt.

“Delva Landscape Architecture & Urbanism ontwerpt op alle schaalniveaus aan de combinatie van nieuwe verstedelijking en de versterking van de natuur. Dat gaat van een groen dorpsplein in Ouderkerk aan de Amstel en een daktuin in een hoogbouwproject op de Amsterdamse Zuidas, via kleine bossen in de binnensteden van Groningen en Eindhoven, tot stedenbouwkundige plannen voor buurten en gebieden. De integrale benadering die het bureau in al die opgaven hanteert is daarbij ook terug te zien in het team, dat naast landschapsarchitecten ook bestaat uit veel architecten en tuinbouwkundigen.”
“Het landschapspark dat het bureau voor het binnenwater van Strandeiland op IJburg heeft ontworpen toont ook goed de integrale benadering van het bureau. Op het eiland zal gescheiden sanitatie plaatsvinden en daaruit resteert een stroom van grijs water. Nu kon dit met een brede buis in het verderop gelegen kanaal geloosd worden, maar Delva Landscape Architecture & Urbanism stelde voor om het grijs water te zuiveren in een landschapspark in het binnenwater tussen de eilanden. Zo ontstaat tegelijkertijd een geweldige plek voor planten en dieren als voor omwonenden.”
“Om de kwaliteit van vooral het groen binnen projecten beter te borgen, kiest Delva Landscape Architecture & Urbanism er bij een aantal projecten nu voor om de aanleg en het beheer van het groen in eigen hand te nemen. Uiteindelijk wil het nu eigenaar worden van een aantal aan te leggen stadsbossen, om de groei van deze ecologische systemen in de tijd te kunnen begeleiden  en hun waarde voor de buurt, onze samenleving en de wereld te borgen.”

Bekijk hier de vijf nominaties.

De uiteindelijke keuze voor Architect van het jaar zelf wordt echter bepaald door een publieksstemming die nu plaatsvindt. De genomineerde architect, of collectief van architecten, dat de meeste stemmen ontvangt, zal tijdens de feestelijke prijsuitreiking in november van dit jaar de prijs voor Architect van het Jaar 2021 uitgereikt krijgen.