Cursus Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden [VIDEO]

Op 12 september 2019 start Wageningen Academy (Wageningen Universiteit) met een interactieve cursus ‘Klimaatadaptatie in stedelijke gebieden’. Inschrijven kan tot 15 juli.

Klimaatverandering veroorzaakt extremere weersomstandigheden. Deze extremen beïnvloeden ook het weer in de stad. De hoofdrolspelers in dit stadsklimaat zijn hitte (zonnestraling), wind en water. Tijdens de zesdaagse cursus volgt u hoor- en werkcolleges, bestudeert u thuis de theorie en maakt u een online examen. Ook past u de aangereikte kennis toe in analyse- en ontwerpopdrachten, deels thuis en deels in een ontwerpatelier. Deze opdrachten presenteert u aan en bediscussieert u met de cursusleidster en uw medecursisten. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Basiskennis stedelijk klimaat (temperatuur, wind en water)
• In kaart brengen stedelijk klimaat – analyse-technieken en data
• Klimaatadaptatie – kleinschalige maatregelen (huis en wijk)
• Klimaatadaptatie – grootschalige ingrepen in stedelijke planning.

De cursus richt zich tot stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, landschapsarchitect, architecten en iedereen die als professional betrokken is bij het voorbereiden van de fysieke stadsomgeving op de uitdagingen die het (toekomstige) klimaat ons biedt.

Meer informatie: Wageningen Universiteit.