Antwoorden zoeken en vinden op klimaatuitdagingen

Zoveel is duidelijk: voor de groenprofessional is er geen ontsnappen aan de klimaatuitdaging. Vergroenen, letterlijk dan, is in deze sector meer dan ooit aan de orde. Hierbij liggen vooral de traditionele fossiele brandstoffen onder vuur. Een recent voorbeeld van hoe de druk wordt opgevoerd, hoeven we niet ver te zoeken. In het jongste Vlaamse Regeerakkoord stond onder meer het volgende korte, maar veelzeggende zinnetje: “We geven als Vlaamse overheid het goede voorbeeld, vanaf 2021 zorgen we ervoor dat 2-takt toestellen voor het onderhoud van openbaar groen uitgefaseerd worden.”

Krachtlijnen
Hoe speelt de sector in op zaken als zero emission? Daarbij vallen een aantal krachtlijnen te trekken.

  • Het elektrische verhaal rukt steeds steviger op, vooral dan bij het vermijden van de uitstoot van uitlaatgassen en een reductie van het lawaai. In dit verband zien we hoe ook bij de professionals de Li-Ion batterijen als dé oplossing naar voor worden geschoven. Hierbij hoort wel een kanttekening: voldoet dit elektrische gereedschap bij particulier gebruik al grotendeels aan de verwachtingen, dan zijn er wel nog een aantal problemen bij professioneel gebruik. De grootste problemen daarbij: een voor vele toepassingen voorlopig te beperkte gebruiksduur van accu-aangedreven apparatuur en een nog niet voldoende hoog vermogen.
  • Er wordt mogelijk niet meteen aan gedacht, maar door de invoering van professioneel accu-aangedreven gereedschap is er ook nog een bijkomend voordeel: door de opbouw van dit materiaal wordt het onderhoud fors minder.
  • Door fossiele brandstoffen aangedreven apparatuur mag dan al in het verdomhoekje worden geschoven, toch stellen we vast dat de fabrikanten er, deels uit noodzaak, blijven op inzetten. Daarbij zijn wel degelijk grote inspanningen geleverd op milieuvlak. Zo zal tijdens de beurs nogmaals duidelijk worden hoeveel schoner de verbrandingsmotoren op enkele jaren tijd zijn geworden. Uit de uitlaatgassen van deze machines zijn bovendien alle aromaten zoals benzeen en tolueen verdwenen.
  • Vergroening gaat over meer dan louter verminderen van de uitstoot en het lawaai. Zo wordt ook het belang van ergonomie door quasi iedereen benadrukt. Opvallend daarbij is hoeveel lichter het elektrische materiaal is en hoe er ingezet wordt op het verminderen van trillingen, waardoor de gezondheid van de gebruiker ontzien wordt. Nauw daarmee verweven, is daarenboven hoeveel aandacht er gaat naar het verhogen van de veiligheid bij het gebruik.
  • Aandacht voor recyclage: wat ook opvalt, is dat de professionele wereld steeds meer oog heeft voor de materialen waaruit de producten zijn gemaakt. Daarbij vermijdt men niet enkel het gebruik van zware metalen of andere giftige of gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, maar is er ook opvallend veel aandacht voor recycling.