GrootGroen+ Thema 2017

Thema GrootGroenPlus 2017: My favourite plant!

 

Vorig jaar bleek dat er behoefte was aan een thema dat draaide om planten en kennisdeling. Hierop werd gekozen voor het thema ‘My Favourite Plant’. Dit sloot hier namelijk mooi op aan én bood mogelijkheden en ruimte om de kennis over planten te verdiepen en te laten zien welke planten favoriet zijn onder bijvoorbeeld de deelnemers. Elke deelnemer kreeg namelijk de mogelijkheid om aan te geven wat de eigen favoriete plant is en mocht daarop een toelichting geven. Het thema ‘My Favourite Plant!’ bleek niet alleen erg succesvol, maar ook nog veel meer kansen voor verdieping te bieden. Daarom is ervoor gekozen om het in 2017 voort te zetten. Uiteraard wordt er, zoals elk jaar, op verschillende manieren aandacht besteed aan het beursthema. Denk daarbij aan de jurering van de standprijzen, die voor een groot deel gebaseerd is op de toepassing van het thema in de stand zelf.

 

Tweevoudige werking

 

Vakbeurs GrootGroenPlus is geen eenrichtingsverkeer. Het thema zal wederom in het beursprogramma verwerkt worden en heeft betrekking op zowel deelnemers als op bezoekers. Een hovenier of openbaar groenaannemer kan bijvoorbeeld denken dat 10 planten voldoende zijn, terwijl juist die elfde plant voordelen heeft die onmisbaar zijn in het ontwerp. Kwekers zouden hen hierover beter kunnen informeren, omdat zij beschikken over de bijzondere kennis over planten. Kwekers hebben bovendien vaak sortiment dat alternatieven kan bieden, maar weten dit niet altijd even goed te presenteren. Door hun favoriete planten voor het voetlicht te brengen, kunnen ze hun kennis over planten delen met de professionals die de planten in de praktijk gebruiken. Dit kan bovendien weer leiden tot een verrijking van het algemene sortiment, waardoor de kans op een bredere of oplossingsgerichte toepassing ook veel groter wordt. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden daarbij voortgezet. Hierbij wordt ook weer extra aandacht besteed aan internationalisatie en wordt de media actief betrokken bij zowel de voorbereidingen als de vakbeurs zelf.

 

Veel kennis aanwezig

 

Onder bezoekers en deelnemers van vakbeurs GrootGroenPlus is erg veel kennis en ervaring aanwezig. Met een thema dat draait rond planten en kennis(deling), hopen we partijen samen te brengen, waardoor een heuse verdieping ontstaat. Op verschillende wijzen kan kennis kenbaar gemaakt worden; in een stand, maar ook bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek. Het doel is het delen van waardevolle geheimen. Hierin kunnen we de uitwerking van vorig jaar doorzetten, waardoor een extra dimensie wordt toegevoegd.

 

Deelnemers krijgen in aanloop naar de beurs handvatten om het thema vorm te geven en zullen onder meer de mogelijkheid krijgen om het thema zowel voor als tijdens de beurs tot uiting te brengen. Dit gebeurt onder andere via de in het themalogo verwerkte pinpoint. Daarnaast krijgen de deelnemers natuurlijk de kans om hun favoriet op te nemen in de digitale deelnemerscatalogus met zowel foto’s van de plant en misschien nog wel belangrijker, van de toepassing van de plant. Bijna heel 2017 staat het deelnemersprofiel op de website en in de app, deelnemers krijgen vrijwel jaarrond de mogelijkheid om zich te presenteren.

 

We zullen kijken naar de mogelijkheid om in 2017 alle favoriete planten in bijvoorbeeld een boek te verzamelen. De bibliotheek wordt dit jaar verder uitgebreid. Net als vorig jaar mogen vakgenoten en schrijvers vertellen over een boek waar zij in hun carrière veel aan hebben gehad en worden er extra aanvullingen gedaan aan de bibliotheek.

 

Door alle activiteiten rondom het thema kan ook ruim voor de start van de beurs vast aandacht getrokken worden voor de vakbeurs, het thema, de deelnemers en natuurlijk alle favorieten.